İsg Katip – İş Sağlığı ve Güvenliği Katip Hizmeti

İsg Katip, diğer adıyla iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programının kısaltmasıdır. İş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve işyerleri isg katip programını kullanarak öncelikle firma atamalarını yaparlar. Bu sayede resmi olarak iş güvenliği hizmeti başlamış olur.

İsg Katip Atamaları

İsg Katip atamalarından kastettiğimiz, firmaların resmen hizmet alabilmeleri için mutlak suretle hizmet alacakları iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin T.C kimlik numaraları ile sisteme kayıt etmeleri ve onaylatmaları gerekmektedir. Bu sistem iki farklı şekilde olmaktadır. Birincisi iş güvenliği hizmeti alacak firmanın, bu hizmeti bir OSGB‘den (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) almasıdır. Bu yöntemde OSGB hizmet vereceği firmamnın işyeri sicil numarası ile (SGK Sicil numarası) isg katip sistemi üzerinden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi atamasını yaparak firmanın da bunu onaylamasını sağlar. Diğer seçenekte ise firma iş güvenliği hizmetini bir OSGB’den değil de bireysel olarak çalışan kişilerden de alabilir. Bu durumda atamayı yapacak olan taraf firma olacaktır. Firma iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin T.C kimlik numaraları ile içe görevlendirme şeklinde atamalarını yapar. Atamalar yapıldıktan sonra da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bu atamaları onaylamak sureti ile resmen hizmet vermeye başlamış olurlar.

isg katip hizmeti

İsg Katip Güncellemesi

İş güvenliği hizmeti alan firmalar ile hizmet veren profesyonellerin mutlaka günlük olarak isg katip sistemi üzerinden giriş yapıp güncellemeleri ya da mesajları kontrol etmeleri hizmetlerin aksamaması adına oldukça önemlidir. Özellikle OSGB’lerden hizmet alan firmalar ara sıra sisteme giriş yaparak atamaların kontrolünü sağlamalıdırlar. Çünkü bazı merdiven altı OSGB’ler firmalar ile sözleşme imzalandıktan ve atamalar onaylandıktan 1-2 ay sonrasında bu atamaları düşerek maliyetlerini azaltma yoluna gitmektedirler. Hizmet alan firma bu kontrolü sağlamadıysa ne yazık ki hizmet alamaya devam ettiğini sanmakta olup olası bir denetleme ya da iş kazaında ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

İsg Katip Sözleşmeleri

Her firma atamaların tamamlanıp onaylama işleminden sonra isg katip sözleşmelerinin birer nüshasını iş güvenliği dosyalarında kaşe ve imzalı şekilde muhafaza etmeleri gerekir. Olası bir denetlemede bakanlık müfettişlerinin ilk bakacakları evrak bu sözleşmelerdir. Her uzman ya da işyeri hekimi değişikliğinde ise en fazla 5 iş günü içinde bu değişikliğin yapılarak onaylatılması gerekmektedir.