Hikayemiz

GÖKÇEN OSGB Olarak önceliğimiz insandır ve önceliğimizde insana verdiğimiz değer yer alır. Bu amaçla hedefimiz tüm projelerimizde önleyici tedbirler alarak,

proaktif bir çalışma sergileyerek ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak işverenler, çalışanlar, ziyaretçiler, taşeron ve tedarikçiler için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Firmanız, Bünyesinde yapacağımız çalışmalarda ile;

*İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı

*Risk Değerlendirmesi ve risk azaltma etkinlikleri ile tüm çalışanların karşılaşabileceği tehlikeleri öncesinde tespit etmeyi

*Ergonomik açıdan yapılacak düzenlemeler ile ofis personeli dahil bütün çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi ve çalışan verimini arttırmayı

*İş Sağlığı ve güvenliği Yönetim Sistemi oluşturarak, bu sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi

*Acil durum planlarını oluşturmayı, acil durum ekiplerinin belirlenmesini ve acil durum tatbikatlarının (Senaryolar Oluşturarak) yapılması sonucu olası bir acil durum sırasındaki organizasyonun belirlenmesini

*Belirli periyotlarda yönetim ve çalışanlara anketler düzenleyerek çalışma ortamlarındaki tehlikelerin tespitine personellerin dahil edilmesini ve İş sağlığı ve güvenliği yönünden memnuniyetlerinin belirlenmesini

*Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği, çevresel bilinç alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine erişmelerini sağlamayı,

*Saha denetimleri ve sahada görülen eksikleri “İş Başı Konuşmaları” ile personele aktararak İş Sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı

*Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapmak, kaza ve acil durumun oluşması durumunda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp, uygulamayı.

*İş yeri ortam ölçümleri (Termal Konfor, Aydınlatma, Gürültü, Nem) yaparak kaliteli çalışma ortamları hazırlamayı

*İşe Giriş Sağlık raporlarının verilip, periyodik sağlık kontrollerinin yapılacağını

*İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı

*Süreç içerisinde Gökçen OSGB olarak sorumluluğumuzun bilincinde yetkin (A,B,C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) ve alanında tecrübeli personeller yanınızda bulunacağımızı

*Alanında Uzman sağlık ekibimiz ve İş Yeri Hekimimiz ile yanında olacağımızı taahhüt etmekteyiz