İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler

İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda İşverenin yapması gerekenler;
İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, kurumca işe el konuncaya kadar, durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla, yol paraları belgelendirilmeleri kaydı ile Kurum tarafından işverene ödenir.
Bu yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.
İş kazası olması halinde durum işverenleri tarafından, kazanın olduğu yerdeki
Yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl,
SGK’ya en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmelidir.
Aksi durumda bu sigortalıların iş kazası geçirmeleri ve belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK’ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK’ca işverenden tahsil edilir.
Ayrıca;
İşyeri kaza raporu düzenlenir.
Şahitlerin ifadeleri alınır.
İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi kurumca formatı belirlenen bildirim formu ile internetten yapılır
İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda SGK kurumunca yapılması gerekenler;
Sigorta kurumunun sorumlulukları ise ölüm halinde varislere iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolundan aylık bağlamasıdır. Bunun dışında maluliyet durumu söz konusu ise iş kaybı oranına göre geçici yada sürekli iş görmezlik geliri bağlama durumu söz konusu olacaktır
İş kazasında durumunda iş görmezlik ödeneği bağlanması için 1 gün bile çalışmış olmak yeterlidir. Asgari çalışma süresi aranmaz. Ayrıca hastalık halinde 3.günden itibaren ödeme verilir iken iş kazası durumunda ilk günden itibaren ödeme yapılır.
İş kazasına bağlı olarak 4b statüsünde çalışan işverenlerin ödenek alabilmek için ayrıca borcuda olamamalıdır. Yatarak tedavilerde işçiye gelirinin %50 si ,ayakta tedavilerde ise 2/3 oranında ödeme yapılır.

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya Katılmak İster misiniz?
Yorum yazmaktan çekinmeyin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir